Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

12ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Βιολογίας 2016 – Διεθνής Ολυμπιάδα Βιολογίας

Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ) προκηρύσσει τον 12ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Βιολογίας (ΠΔΒ) 2016 για μαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Γενικών Λυκείων και Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. της χώρας.
SimaPDB01web
O Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας, που διεξάγεται σε σύνδεση με τη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας (International Biology Olympiad - IBO), έχει ως σκοπό την επιλογή και την ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών της χώρας που ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τη Βιολογία. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να δοκιμάσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, αλλά και να συμμετάσχουν στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Βιολογίας. Οι τέσσερις (4) μαθητές με τις υψηλότερες επιδόσεις στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας (ΠΔΒ) θα συμμετάσχουν στην 27η Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας (IBO), όπου θα αποκτήσουν μια εξαιρετική εμπειρία με την επαφή τους με ομοίως διακριθέντες μαθητές από 60 (περίπου) χώρες και σε περίπτωση που διακριθούν με πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα) αποκτούν τη δυνατότητα εγγραφής σε Πανεπιστημιακά τμήματα, εφόσον για την εισαγωγή τους σε αυτά, το μάθημα της Βιολογίας εξετάζεται ως μάθημα προσανατολισμού [Ν. 3194/2003 (Α΄267) και τροποποίησή του με τον Ν. 3748/2009 (Α΄29)].

Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

11oς Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Βιολογίας 2015 – Διεθνής Ολυμπιάδα Βιολογίας


http://www.pdbio.gr/ 
Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ) προκηρύσσει τον 11ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Βιολογίας (ΠΔΒ) 2015 για μαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Γενικών Λυκείων και Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. της χώρας.
O Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Βιολογίας, που διεξάγεται σε σύνδεση με τη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας (International Biology Olympiad, IBO), έχει ως σκοπό την επιλογή ταλαντούχων μαθητών της χώρας που ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τη Βιολογία. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να δοκιμάσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, αλλά και να συμμετάσχουν στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Βιολογίας. Οι τέσσερις (4) μαθητές με τις υψηλότερες επιδόσεις στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας (ΠΔΒ) θα συμμετάσχουν στην 26η Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας (IBO), όπου θα αποκτήσουν μια εξαιρετική εμπειρία με την επαφή τους με ομοίως διακριθέντες μαθητές από 60 (περίπου) χώρες και σε περίπτωση που διακριθούν με πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα) αποκτούν τη δυνατότητα εγγραφής σε Πανεπιστημιακά τμήματα, εφόσον για την εισαγωγή τους σε αυτά, το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες εξετάζεται ως μάθημα κατεύθυνσης [Ν. 3194/2003 (Α΄267) και τροποποίησή του με τον Ν. 3748/2009 (Α΄29)].

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας (ΠΔΒ) θα διεξαχθεί σε τρεις (3) φάσεις.

Η πρώτη (1η) φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας θα διεξαχθεί το Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 9.30 π.μ.

Η εξεταστέα ύλη για την πρώτη (1η) φάση του ΠΔΒ περιλαμβάνει τη διδακτέα ύλη που προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα, όπως ορίζεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.:

Α. Για τους μαθητές της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου:
Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Α΄ Λυκείου: 
Κεφ. 1 «Από το κύτταρο στον οργανισμό»
Κεφ. 3 «Κυκλοφορικό σύστημα»
Κεφ. 9 «Νευρικό σύστημα» (εκτός της παραγράφου: Συνάψεις)
Κεφ. 10 «Αισθητήρια όργανα - Αισθήσεις» (εκτός της παραγράφου: Βιοχημεία της όρασης)
Κεφ. 11 «Ενδοκρινείς αδένες» (εκτός της ενότητας: Αδένες)
Κεφ. 12 «Αναπαραγωγή - Ανάπτυξη» (εκτός των παραγράφων: Αυλάκωση, Εμφύτευση, Σχηματισμός πλακούντα, Ανάπτυξη του εμβρύου, Τοκετός και Ανάπτυξη μετά τον τοκετό - Γήρας)

Β. Για τους μαθητές της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.:
Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας: 
Κεφ. 1 «Χημική σύσταση του κυττάρου»
Κεφ. 2 «Κύτταρο: Η θεμελιώδης μονάδα της ζωής» (εκτός των παραγράφων: Μεταφορά ιόντων – Αντλία K+-Na+ και η πλασματική μεμβράνη ως δέκτης μηνυμάτων)
Κεφ. 3 «Μεταβολισμός» (εκτός της παραγράφου: Παράγοντες που επηρεάζουν τη δράση των ενζύμων)
Κεφ. 4 «Γενετική» (εκτός της παραγράφου: Γενετική Μηχανική)


Γ. Για τους μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου:

Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Γ΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης:
Κεφ. 1 «Το γενετικό υλικό»
Κεφ. 2 «Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας»
Κεφ. 4 «Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA»
Κεφ. 5 «Μενδελική κληρονομικότητα»
Κεφ. 6 «Μεταλλάξεις»
Κεφ. 7 «Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας» (εκτός από την ενότητα: «Η παραγωγή της πενικιλίνης αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία της Βιοτεχνολογίας»)
Κεφ. 8 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική» (εκτός των παραγράφων: «Εμβόλια» και «Αντιβιοτικά»)
Κεφ. 9 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία»

Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας: 


Κεφ. 1 «Άνθρωπος και υγεία» (εκτός των παραγράφων: «Πολλαπλασιασμός ιών», 1.3.3, 1.4 και 1.5)
Κεφ. 2 «Άνθρωπος και περιβάλλον» (εκτός των παραγράφων: 2.2.3, 2.4, 2.4.1, 2.4.2, Ρύπανση του εδάφους και Ηχορρύπανση)
Κεφ. 3 «Εξέλιξη» (μόνο οι παράγραφοι 3.1 και 3.1.1 έως 3.1.6)

Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

Πειραματικός Διαγωνισμός Γυμνασίου στις Φυσικές Επιστήμες

Το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Πειραιά- Καλλίπολης, διοργανώνει Πειραματικό Διαγωνισμό στις Φυσικές Επιστήμες για μαθητές των Γυμνασίων της περιοχής ευθύνης του.
Σκοπός του διαγωνισμού είναι:
Η προώθηση της πειραματικής διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών.
Η ανάδειξη των δεξιοτήτων των μαθητών.
Η προώθηση συνεργατικών δράσεων.
Η παροχή εμπειρίας στη συμμετοχή σε εργαστηριακούς διαγωνισμούς.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη με επιτυχία! 
Δείτε τα θέματα εδώ
Μπράβο σε όλους τους μαθητές και καλά αποτελέσματα!

Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Συγχαρητήρια στις ομάδες μας τoυ School Lab 2014

Μπράβο στην ομάδα (blood team) του Δημοτικού μας σχολείου, που με πολύ πρωτότυπο και χιουμοριστικό τρόπο έδειξαν στο school Lab 2014το μαγικό κόσμο των μικροβίων. H oμάδα του Δημοτικού προκρίθηκε στα 12 πρώτα σχολεία από τα 52 που συμμετείχαν.

Μπράβο και στα κορίτσια του Γυμνασίου (genegirls) για την προσπάθεια τους, που ήταν και αυτά μέσα στα είκοσι πρώτα σχολεία!
Δείτε περισσότερα: εδώ

Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Kαι εγένετο...

Η φετινή ομάδα του School LaB 2014
"Genegirls"
Τι "μαγειρεύουν" οι μαθήτριες της Γ΄Γυμνασίου; 
Είναι μυστικό;
Κάτι μοριακό; 
Μάλλον έτσι καταλαβαίνω από το όνομα της ομάδας που επέλεξαν! 
Genegirls ... περιμένουμε με ανυπομονησία νέα σας! 

Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

School Lab 2014


Το School Lab είναι μια πρωτότυπη διαδικτυακή πλατφόρμα δημιουργίας και ανταλλαγής ιδεών για την επιστήμη στην οποία συμμετέχουν από κοινού μαθητές, εκπαιδευτικοί και ερευνητές!

Στο School Lab λαμβάνουν μέρος μαθητές από Ε’ Δημοτικού έως και Γ’ Γυμνασίου. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 2-5 ατόμων κι επιλέγουν ένα οποιοδήποτε επιστημονικό θέμα που τους ελκύει, μέσα από τις θεματικές ενότητες του προγράμματος. Στη συνέχεια, πρέπει να ψάξουν και να μάθουν περισσότερα πάνω σε αυτό και να το παρουσιάσουν σε ένα βίντεο διάρκειας 3-5 λεπτών. Το βίντεο, που θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό, θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και διασκεδαστικό, ενώ ταυτόχρονα να επικοινωνεί το θέμα του με απλό και εύληπτο τρόπο. Οι μαθητές καθοδηγούνται από μία ομάδα μεντόρων, ενώ τα καλύτερα βίντεο θα κερδίζουν βραβεία και πολλά δώρα!
Δείτε περισσότερα: εδώ


Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον φετινό διαγωνισμό school Lab 2014 με τις δικές τους προτάσεις και ιδέες, να μας ενημερώσουν μέχρι τέλος της επόμενης εβδομάδας στο εργαστήριο Φ.Ε. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...